Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekter Vekili Özgür AKDOĞAN ile Kaymakamımız Selami KORKUTATA arasında imzalanan TR32/16/TD5/0052 numaralı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Projesi 26.12.2016 tarihinde Saat: 09.00’da Bekilli Kaymakamlığı toplantı salonunda başlamıştır.
Bu eğitim programına kamu kurum ve kuruluşlarından gönüllü 15 kişi katılmaktadır. Bu çalışma ile Bekilli ilçesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması, insani ve sürdürülebilir çalışmaların önünün açılması, Bekilli ilçesinin yerel, ulusal veya uluslararası fon, hibe ve kredi imkânlarından daha fazla faydalanması amaçlanmaktadır.