http://www.geka.gov.tr
 
2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11.Kalkınma Planı' nın güçlü, yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliğinin oluşturulması için "Ülkemizin 5 Yılını Birlikte Planlayalım" anket çalışması hazırlanmıştır.